Chuyên Máy In Cũ Giá Rẻ Tại TPHCM - Máy In Danh Hoàng

 

[giaban]600,000[/giaban]
[masp]49x[/masp]

[mota]
Loại linh kiện : Hôp mực máy in chính hãng
Dùng cho : HP 1160, 1320, Canon 3300, 3360
Tình trạng :
Mới - chưa sử dụng
Khổ giấy tối đa : A4, Letter
Độ phân giải : N/A
Tốc độ in đen trắng: N/A
Bảo hành : 12 tháng
Giao hàng : Gửi hàng COD
Trong kho : Còn hàng
[/mota]

Cartridge 49X | Hộp mực 49X zin chỉnh hãng mới
[chitiet]

Xem thêm ảnh


Cartridge 53X | Hộp mực 53X zin chỉnh hãng mới  1

Cartridge 53X | Hộp mực 53X zin chỉnh hãng mới  2

Cartridge 53X | Hộp mực 53X zin chỉnh hãng mới  3

[/chitiet]

[giaban]600,000[/giaban]
[masp]53x[/masp]

[mota]
Loại linh kiện : Hôp mực máy in chính hãng
Dùng cho : HP 2015, Canon 3310, 3370
Tình trạng :
Mới - chưa sử dụng
Khổ giấy tối đa : A4, Letter
Độ phân giải : N/A
Tốc độ in đen trắng: N/A
Bảo hành : 12 tháng
Giao hàng : Gửi hàng COD
Trong kho : Còn hàng
[/mota]

Cartridge 53X | Hộp mực 53X zin chỉnh hãng mới
[chitiet]

Xem thêm ảnh


Cartridge 53X | Hộp mực 53X zin chỉnh hãng mới  1

Cartridge 53X | Hộp mực 53X zin chỉnh hãng mới  2

Cartridge 53X | Hộp mực 53X zin chỉnh hãng mới  3

[/chitiet]

 

[giaban]400,000[/giaban]
[masp]80[/masp]

[mota]
Loại linh kiện : Họp mực máy in chính hãng 1 lần
Tình trạng : Tái sử dụng
Khổ giấy tối đa : A4, Letter
Độ phân giải : N/A
Tốc độ in đen trắng: N/A
Bảo hành : 12 tháng
Giao hàng : Gửi hàng COD
Trong kho : Còn hàng
[/mota]

Cartridge 05X | Hộp mực 05X chỉnh hãng cho HP P2055d | Canon 6300
[chitiet]

Xem thêm ảnh


Cartridge 80X | Hộp mực 80X chỉnh hãng cho HP Pro 401, HP M425 2

Cartridge 80X | Hộp mực 80X chỉnh hãng cho HP Pro 401, HP M425 3

[/chitiet]





[giaban]400,000[/giaban]
[masp]80[/masp]

[mota]
Loại linh kiện : Họp mực máy in chính hãng 1 lần
Tình trạng : Tái sử dụng
Khổ giấy tối đa : A4, Letter
Độ phân giải : N/A
Tốc độ in đen trắng: N/A
Bảo hành : 12 tháng
Giao hàng : Gửi hàng COD
Trong kho : Còn hàng
[/mota]


Cartridge 80X | Hộp mực 80X chỉnh hãng cho HP Pro 401, HP M425

[chitiet]

Xem thêm ảnh

Cartridge 80X | Hộp mực 80X chỉnh hãng cho HP Pro 401, HP M425 1

Cartridge 80X | Hộp mực 80X chỉnh hãng cho HP Pro 401, HP M425 2

Cartridge 80X | Hộp mực 80X chỉnh hãng cho HP Pro 401, HP M425 3

[/chitiet]